ctcvn_logo

越南台商總會國際交流委員會活動報告:

比利時商會交流會

主辦: 越南比利時商會
協辦: 越南台商總會
日期: 11月23日
23 November 2022
時間:18:00~ 21:00
地址:BELGO – BELGIAN CRAFT BEER & GASTROPUB / Le Ngo Cat
2 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3
費用: 免費

報名方式: 線上報名
欲參加者請與主辦單位報名:
https://forms.gle/RrwSwQaZpiD25gsX7