ctcvn_logo

發表者 : Admin
在 : 2016-06-19 11:18:27 發表

讚賞 : 7 | 瀏覽 : 11212 | 評 論 : 0
Văn phòng luật sư Mặt Trời Mới - New Sun Law Firm - 新太陽律師事務所

http://newsunlawfirm.blogspot.com
https://www.facebook.com/newsunlawfirm

NEW SUN依越南河內市司法局2006年3月22日第03010013號執業執照成立。十年來,以「專業、專精、專心」的執業理念,NEW SUN已向客戶有效提供服務,最好的保護客戶之權利及利益,協助客戶避免法律風險,有助於客戶的長期穩健成功。

電子郵件:chief@newsunlaw.vn, newsunlaw@gmail.com
電話:(+84)4 38642041 - (+84)913528877
聯絡人:裴文誠主持律師 Luật sư: Bùi Văn Thành


越南河內市黃梅郡相梅坊阮安寧街35/37巷10號
No 10 Alley 35/37 Nguyen An Ninh, Tuong Mai, Hoang Mai, Hanoi
số 10 ngõ 35/37, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội