ctcvn_logo

越南台灣商會聯合總

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處仰光市 Tatmadaw展覽

各位台商先進您們好

由外貿協會主辦,將於2016年9月29日至10月2日在仰光市Tatmadaw展覽館

「2016 年緬甸國際汽車零配件展」及「2016 年緬甸國際電機電子暨電力設備展」,掌握緬甸市場快速成長商機。

請各位台商先進參閱                                                                        
外貿協會公文 10062016

總會秘書處   敬啟

媒合帳號 Đăng Nhập Tuyển Dụng