ctcvn_logo

越南台灣商會聯合總

2016亞洲東協花博之夜千人晚宴

各位長官,台商新進大家好…..
越南台灣商會聯合總會依:
發文字號:亞總柒字第004號;發文日期:2016-09-10
讓國際社會更進一步認識台灣,另透過花博會多元豐富的內容及國際之參與,展現國家經濟文化實力,並提供全民知識教育之平台,拓展國人之國際視野並促進台灣觀光經濟產業尋覓新客源,亞洲台灣商會聯合總會特別舉辦:
                                      「亞洲東協花博之夜〜千人晚宴 」

                       「犒賞員工旅遊、越籍親友探視台灣親友」最佳契機

亞總柒字第004號函文
%e6%9d%b1%e5%8d%94%e8%8a%b1%e5%8d%9a2
%e6%9d%b1%e5%8d%94%e8%8a%b1%e5%8d%9a1

媒合帳號 Đăng Nhập Tuyển Dụng