ctcvn_logo

越南台灣商會聯合總

敬邀貴會暨所屬會員撥冗參觀本(107)年11月1日至3日辦理之「2018年越南國際連鎖加盟零售展」台灣館及參加11月1日辦理之「2018年越南商機媒合會」,共掘合作商機

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處

 

                                                                    發文日期:107年10月25日

                                                                    發文文號:台胡字第V18102501號

 

受文者:越南台灣商會聯合總會暨所屬各分會

  主旨: 敬邀貴會暨所屬會員撥冗參觀本(107)年11月1日至3日辦理之「2018年越南國際連鎖加盟零售展」台灣館及參加11月1日辦理之「2018年越南商機媒合會」,共掘合作商機。

  說明:

  • 2018年越南國際連鎖加盟零售展」台灣館 (團員名冊如附件1)

日期:11月1日至3日

時間:上午10時至下午5時

地點:胡志明市SECC展覽中心 (799 Nguyen Van Linh St., Dist.7)

攤位號碼 : G13至G20

  • 2018年越南商機媒合會」(連絡人及報名表如附件2)

日期:11月1日

時間:下午2時至下午5時

地點:New World Saigon Hotel (76 Le Lai St., Dist., 1, HCMC)

會議室:Ben Thanh Hall

    三、本處聯繫窗口:

        台灣貿易中心駐胡志明市辦事處

                聯絡人: 楊曼虹小姐       

                電話: +84-28-3939-0837

                E-mail: hong168@taitra.org.tw           

 

 

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處

附件: v18102501_%e9%99%84%e4%bb%b6%e4%b8%80%e3%80%81%e5%9c%98%e5%93%a1%e5%90%8d%e5%86%8a_vietrf2018
附件二、2018越南商機媒合會-品牌意向調查表(報名表 :v18102501_%e9%99%84%e4%bb%b6%e4%ba%8c%e3%80%812018%e8%b6%8a%e5%8d%97%e5%95%86%e6%a9%9f%e5%aa%92%e5%90%88%e6%9c%83-%e5%93%81%e7%89%8c%e6%84%8f%e5%90%91%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e8%a1%a8%e5%a0%b1%e5%90%8d

媒合帳號 Đăng Nhập Tuyển Dụng

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處