ctcvn_logo

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處

 

                                  發文日期:107年12月21日

                                  發文文號:台胡字第V18122101號

 

受文者:越南台灣商會聯合總會

主旨:我商Big Max Co.擬尋求製造包包(產品相片請詳第2、3、4頁)的越南台商,敬請轉知會員爭取商機。

 

 

 

如有意,請填寫以下表格

        聯絡人:易先生 (Mr. Hao)

       電話: +84-28-3939-0837 Ext 32

  E-mail: tommyyi@taitra.org.tw

 

公司名稱

地址

E-mail

 

 

 

聯絡人

電話(手機)

網站

 

 

 

產品說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台灣貿易中心駐胡志明市辦事處
b1 b2 b3 b4 b5 b6